říjen


AKCE MŠ na měsíc říjen 2018
 
Zahájení kroužku keramiky                                               ZŠ 12.30, 15.15
/od 2. 10. /
Zahájení pískání pro zdraví na flétničky                             MŠ 12.15 – 12.45
a hravé angličtiny v MŠ (pro předškoláky)  
/od 3. 10. /
„Hbité jazýčky“ -  logopedická prevence v MŠ                     MŠ 9.00
/3. 10., 17. 10. a 31. 10 /
Výlet na „Živou vodu“ do Modré                                        MŠ 8.00
/11. 10. /
„Zavírání zahrady“  - podzimní seznamovací                       MŠ 15.30 – 16.30  
odpoledne s rodiči s opékáním špekáčků
a vařením šípkového čaj
/11. 10. /
„Kolotoč pohádek“ – divadlo Barborka Brno                       MŠ  9.30
/ 31. 10. /
„Za šípkovým keřem“ – polodenní vycházka                        MŠ 9.00 -11.00
do okolí obce se sběrem šípků a přírodnin
/termín dle počasí/