Příchod do MŠ a provoz MŠ

Příchod nejpozději do 7.50 hodin je důležitý pro uzavření denního počtu dětí ke stravování a uzamčení budovy. Dítě předává rodič nebo zákonný zástupce p.učitelce ve „scházecí“ třídě Mravenečků. Po obědě děti odcházejí od 12.00 do 12.15 hodin a odpoledne od 15.15 hodin  opět ze třídy Mravenečků.

V době scházení a odcházení dětí zákonní zástupci vždy za sebou uzavírají vchodové dveře do šatny bezpečnostní záklopkou bez přítomnosti pedagoga. Dítě předává rodič nebo zákonný zástupce p.učitelce.

MŠ se otevírá v 6.25 hodin a uzamyká v 16.10 hodin