červen

AKCE MŠ na měsíc červen 2018

„Den dětí“  - den plný her v MŠ s hledáním tajného pokladu                            MŠ
/1. 6. /
Plavání předškoláků MŠ                                                                   UH 10.00 -12.00
/5., 12., 19. 6., 26. 6. /
Logopedie v MŠ (prosíme přinést sešity)                                        MŠ 8.00 – 10.00
/7. 6. /
Zámek Buchlovice – prohlídka zahrady a zámku přizpůsobená dětem,        MŠ 8. 00 – 11. 30
pohádka „O zatoulané písničce“ a návštěva koutku ohrožených zvířat
(školní výlet dětí MŠ)
/ 15. 6. /
Hlavní zkouška na akademii u příležitosti 130. výročí oslav                  KD 9.00 – 10.00
založení ZŠ - instalace dětských prací v kultur.domě
/22. 6. /
Vystoupení dětí MŠ u příležitosti 130. výročí oslav                          Kult.dům 15.00
založení Základní školy v Huštěnovicích                                                                                             
/ 23. 6. /
Pohádkové loučení s předškoláky v MŠ                                     MŠ 10.00 – 11.00
/27. 6. /