Platby:

  • školné pro školní rok 2017/18 činí 300,- Kč/měsíc (neplatí děti s PPD a OŠD)  
  • stravné - platí se měsíčně dle docházky dítěte
  • kroužky a doplňkové činnosti se platí zvlášť

Upřednostňujeme platby formou inkasa, ve výjimečných případech hotovostí na pokladně ZŠ


Více zde: https://zshustenovice.webnode.cz/materska-skola/platby/