Organizace dne v MŠ

6.30 –  9.30       spontánní hry a didaktické hry, řízené činnosti, pohybové

                          aktivity, plnění vzdělávacích cílů z RVP pro MŠ – didakticky 

                          cílená činnost, svačinka 

 9.30 – 11.30      pobyt venku se spontánními a řízenými činnostmi,

                                 hygiena


11.30 –12.00      oběd

12.00 –12.15      hygiena, příprava na odpočinek, odchody dětí po obědě
 
12.00 – 16.15     odpočinek a relaxace, zájmové činnosti, spontánní 

                            a individuální aktivity v letních měsících 

                            pobyt venku