Organizace dne v MŠ

6.30 –  9.30       spontánní hry a didaktické hry, řízené činnosti, pohybové aktivity, plnění 
                          vzdělávacích cílů z RVP pro MŠ – didakticky cílená činnost, svačinka 

 9.30 – 11.30      pobyt venku se spontánními a řízenými činnostmi, hygiena

11.30 –12.00      oběd

12.00 –12.15      hygiena, příprava na odpočinek, odchody dětí po obědě
 
12.00 – 16.00     odpočinek a relaxace, zájmové činnosti, spontánní a individuální aktivity,
                           v letních měsících pobyt venku