Základní škola a mateřská škola Huštěnovice, okres Uherské Hradiště

 

Výše stravného od 1. 9. 2014

 

Děti MŠ : do 6 let        Svačina dopol.             7 Kč

                                    Oběd                          24 Kč

                                    Svačina odpol.             6 Kč

Děti MŠ :  7 let            Svačina dopol.             8 Kč

                                    Oběd                          30 Kč

                                    Svačina odpol.             7 Kč

Děti ZŠ :  7 - 10 let     Oběd                         30 Kč

               11 - 14 let    Oběd                          31 Kč

 

Huštěnovice dne 29. 8. 2018                           Mgr. Jana Daňhelová

                                                                        ředitelka školy