Plán akcí  MŠ Huštěnovice ve školním roce 2017/18

 

PODZIM

 • Slavnostní zahájení nového školního roku v obřadní síni OÚ a v MŠ
 • Divadelní představení pro nejmenší „O nepořádném medvídkovi“ /7. 9. /
 • Výlet do ZOO Lešná /přerušení dodávky el. energie
 • Schůzka rodičů 21. 9. 2017
 • Zahájení kroužku keramiky – říjen 2017
 • „Moštování“ – veřejné vystoupení st.dětí na akci OÚ 16. 9. 2017  
 • Prodejní výstava knih ve spolupráci s nakladatelstvím Svojtka
 • Předškolička v ZŠ – pro děti s PPV
 • „Drakiáda“ – společně s dětmi ZŠ
 • „Ekoden v MŠ“ – jak třídíme odpad, sběr starého papíru
 • Depistáž – logoped. prevence v MŠ
 • Návštěva klinického logopeda v MŠ – depistáž, konzultace
 • Podzimní “Zavírání zahrady – narozeninová oslava“ pro rodiče a děti MŠ s opékáním špekáčků a vařením šípkového čaje

ZIMA  -     „U vánočního stromu“ – vystoupení dětí MŠ  

-     Mikulášská nadílka v MŠ

-     „Pohádky veverky Zrzečky“ – div.představení pro děti MŠ a ZŠ / 6. 12. /

-     Vánoční focení dětí (na objednávku)

 • Na jarmarku v Huštěnovicích – vystoupení dětí MŠ pro veřejnost
 • Vánoce v MŠ – dopis Ježíškovi, pečení cukroví, výroba ozdob a dárečků, zdobení stromečku ve třídě, nadílka
 • Zdobení stromečku pro ptáčky na školní zahradě
 • Vánoční koledování vesnicí
 • Předškolička – „učení se“ dětí MŠ s PPD v 1.třídě před blížícím se zápisem do ZŠ
 • Recitační soutěž ve spolupráci se ZŠ (děti s PPD)
 • Dětský karneval ve spolupráci se ZŠ
 • Plavání předškoláků – zahájení pololetního kurzu pro děti z MŠ a ZŠ
 • Prodejní výstava knih ve spolupráci s nakladatelstvím Svojtka
 • Návštěva logopeda v MŠ
 • Návštěva v místní knihovně – beseda nad knihou a její zapůjčení dle výběru dětí

JARO  -     Předškolička - v ZŠ

 • Oslava Dne matek v mateřské škole – zahradní slavnost s táborákem
 • Sluníčkový den – oslava Dne dětí
 • Společné focení dětí MŠ u příležitosti ukončení šk.roku
 • Zápis do MŠ – Den otevřených dveří
 • Školní výlet
 • Knihovna v Huštěnovicích – návštěva za účelem vrácení vypůjčené knihy
 • Slavnostní loučení s předškoláky – předávání vysvědčení, obrázků od kamarádů, pamětních listů a upomínkových knih s malým pohoštěním, připraveným kolektivem MŠ

Doplňkové činnosti:

 • Návštěva div.představení ve Slováckém divadle v Uh.Hradiště
 • Výchovné programy pro děti v MŠ nebo v ZŠ
 • Keramika – kroužek pro starší děti MŠ a děti ZŠ v mateřské škole (1x/týden)
 • „Hbité jazýčky – chytré hlavičky“ (každý sudý týden – logopedická prevence)
 • „Předškoláček“-  (grafomotorika, učení s Nomíkem pro předškoláky
 • Kurz plavání (ve 2.pol.)
 • Výlety (exkurze) za poznáním – 1x za čtvrtletí

 

Plán bude průběžně aktualizován a doplňován!        Věra Veselá, ved.uč.MŠ Huštěnovice