Plán akcí  MŠ Huštěnovice ve školním roce 2018/19

 

 • Schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ
 • Slavnostní zahájení nového školního roku v obřadní síni OÚ
 • Schůzka rodičů dětí MŠ  
 • Divadelní představení pro nejmenší na uvítanou v mateřské škole
 • „Moštování“ – veřejné vystoupení st.dětí MŠ
 • Depistáž – logoped. prevence v MŠ
 • Vítání občánků
 • Zahájení zájmových činností v MŠ (Angličtina hrou, Pískání pro zdraví, Hbité jazýčky – logopedic.prevence) - říjen 2018
 • Zahájení kroužku keramiky pro děti MŠ a ZŠ – říjen 2018  
 • Návštěva klinického logopeda v MŠ – konzultace
 • Podzimní „Zavírání zahrady“ s dílničkami pro rodiče a děti, s opékáním špekáčků a vařením šípkového čaje
 • Návštěva obecní knihovny – zapůjčení knihy
 • Vánoční tvoření dětí s rodiči v MŠ        

-     „U vánočního stromu“ – vystoupení dětí MŠ  

-     Mikulášská nadílka v MŠ

-     Divadelní představení pro děti MŠ a ZŠ  

-     Vánoční focení dětí (na objednávku)

 • Na jarmarku v Huštěnovicích – vystoupení dětí MŠ pro veřejnost
 • Vánoce v MŠ – dopis Ježíškovi, pečení cukroví, výroba ozdob a dárečků, zdobení stromečku ve třídách, nadílka, vánoční koledování vesnicí
 • Zdobení stromečku pro ptáčky na školní zahradě
 • Dětský karneval ve spolupráci se ZŠ
 • Předškolička – společné „učení “ dětí MŠ v 1. třídě před zápisem do ZŠ
 • Knihovna v Huštěnovicích – návštěva za účelem vrácení vypůjčené knihy
 • Velikonoční tvoření dětí s rodiči v MŠ
 • Prodejní výstava knih ve spolupráci s nakladatelstvím Svojtka
 • „Den Země“  - ekoden v MŠ (jak třídíme odpad, tvoření z odpad.materiálů…)
 • Oslava Dne matek v mateřské škole – zahradní slavnost s táborákem
 • Den plný her – oslava Dne dětí na šk.zahradě
 • Společné fotografování  dětí MŠ u příležitosti ukončení šk.roku
 • Zápis do MŠ – Den otevřených dveří
 • Školní výlet
 • Slavnostní loučení s předškoláky – zahradní slavnost

Doplňkové a zájmové činnosti:

 • Návštěva div.představení ve Slováckém divadle v Uh.Hradiště (1x ročně)
 • Výchovné programy pro děti v MŠ nebo v ZŠ (průběžně)
 • Keramika – kroužek pro starší děti MŠ (1x/týden v ZŠ říjen-květen))
 • „Hbité jazýčky – chytré hlavičky“ (od října každý sudý týden – log.prevence)
 • „Hravá angličtina“ – pro předškoláky (od října každý sudý týden)
 • „Pískání pro zdraví“ – flétničky pro předšk. děti (od října každý lichý týden)
 • Kurz plavání pro předškolní děti (ve 2.pol.) – každé úterý spol. se ZŠ
 • Výlety (exkurze) za poznáním – 1x za čtvrtletí

 

Akce mohou být průběžně aktualizovány a doplňovány v měsíčních plánech MŠ!