leden

AKCE MŠ na měsíc leden 2018
 

Keramika pro děti MŠ                                                 ZŠ 14.45 – 16.00
/ 9., 16., 23., 30. 1. /    

Logopedie v MŠ

/16.,30.1./                                                                  MŠ  8:30 - 10.00

 „Dětský karneval“                                                     Kult.dům 14.00
/ 21. 1. /

„Z pohádky do pohádky“- loutkové představení            MŠ 10.30
/ 22. 1. /

„Předškolička“ – návštěva budoucích školáčků            ZŠ 10.00 – 10.45
v 1. tř. ZŠ
/ 24. 1. /

Recitační soutěž v ZŠ                                               ŠD 10.00 – 12.00
/ 31. 1. /