Měsíční plány akcí

AKCE MŠ na měsíc říjen 2017

„Ekoden v MŠ“ – jak třídíme odpad, sběr st.papíru                                   MŠ 10.00
/10. 10. /

„Za šípkovým keřem“ – polodenní vycházka do okolí obce                       MŠ 9.00-11.00
(se sběrem šípků a přírodnin) -
termín dle počasí

Prodejní výstava dět. knih pro rodiče a veřejnost (naklad.Svojtka)         MŠ
/termín bude upřesněn/

Výlet za zvířátky do ZOO Hodonín                                                              MŠ 8.00
/ 13. 10. /

„Zavírání zahrady“  - podzimní odpoledne s opékáním špekáčků            MŠ 15.30-16.30
/16. 10. /                                                                                                               

 „Špalíček pohádek“- divadelní představení ve Slováckém divadle          MŠ 9.15
/ 17. 10. /   

„Předškolička“ – pro předškoláky v ZŠ                                                        ZŠ 10.00         
/ 25.10. /

Depistáž – logopedická prevence v MŠ (návštěva klinic.logopeda)          MŠ 10.00
/termín bude upřesněn/