Plán akcí MŠ Huštěnovice ve školním roce 2016/17

PODZIM

- Slavnostní zahájení nového školního roku v obřadní síni OÚ a v MŠ

- Divadelní představení pro nejmenší „Koza Róza“ /6. 9. /

- Výlet do ZOO Lešná /přerušení dodávky el. energie 19. 9. 2016/

- Schůzka rodičů 22. 9.2016

- Zahájení kroužku keramiky –11. října 2016

- „Moštování“ – veřejné vystoupení st.dětí na akci OÚ

- Prodejní výstava knih ve spolupráci s nakladatelstvím Svojtka

- Předškolička v ZŠ /13. 10. /

- „Drakiáda“ – společně s dětmi ZŠ

- „Ekoden v MŠ“ – jak třídíme odpad, sběr starého papíru /18. 10. /

- Depistáž – logoped. prevence v MŠ

- Návštěva klinického logopeda v MŠ – depistáž, konzultace

- Podzimní “Zavírání zahrady“ pro rodiče a děti MŠ s opékáním špekáčků a vařením šípkového čaje

ZIMA

- „U vánočního stromu“ – vystoupení dětí MŠ / 3. 12. /

- Mikulášská nadílka v MŠ

- „Pohádky veverky Zrzečky“ – div.představení pro děti MŠ a ZŠ / 6. 12. /

- Vánoční focení dětí (na objednávku)

- Na jarmarku v Huštěnovicích – vystoupení dětí MŠ pro veřejnost

- Vánoce v MŠ – dopis Ježíškovi, pečení cukroví, výroba ozdob a dárečků, zdobení stromečku ve třídě, nadílka

- Zdobení stromečku pro ptáčky na školní zahradě

- Vánoční koledování vesnicí

- Předškolička – „učení se“ dětí MŠ ve třídě prvňáčků před blížícím se zápisem do ZŠ

- Dětský karneval ve spolupráci se ZŠ

- Plavání předškoláků – zahájení pololetního kurzu pro děti z MŠ a ZŠ

- Prodejní výstava knih ve spolupráci s nakladatelstvím Svojtka

- Návštěva logopeda v MŠ

- Návštěva v místní knihovně – beseda nad knihou a její zapůjčení dle výběru dětí

JARO

- Předškolička - v ZŠ

- Oslava Dne matek v mateřské škole – zahradní slavnost s táborákem

- Sluníčkový den – oslava Dne dětí

- Společné focení dětí MŠ a ZŠ u příležitosti ukončení šk.roku

- Zápis do MŠ – Den otevřených dveří

- Školní výlet

- Knihovna v Huštěnovicích – návštěva za účelem vrácení vypůjčené knihy

- Slavnostní loučení s předškoláky – předávání vysvědčení, obrázků od kamarádů, pamětních listů a upomínkových knih s malým pohoštěním, připraveným kolektivem MŠ

Doplňkové činnosti:

- Návštěva div.představení ve Slováckém divadle v Uh.Hradiště nebo Městského divadla ve Zlíně

- Výchovné programy pro děti v MŠ nebo v ZŠ – asi 6x v roce

- Keramika – kroužek pro starší děti MŠ a děti ZŠ v mateřské škole (1x/týden)

- „Hbité jazýčky – chytré hlavičky“ (každý sudý týden – logopedická prevence)

- „Předškoláček“- (grafomotorika, učení s Nomíkem pro předškoláky

- Kurz plavání (ve 2.pol.)

- Výlety (exkurze) za poznáním – 1x za čtvrtletí

 

Plán bude průběžně aktualizován a doplňován!

Věra Veselá, ved.uč.MŠ Huštěnovice