- červen

AKCE MŠ na měsíc červen 2017           

 

Plavání předškoláků MŠ                                                                        UH 10.00 -12.00
/6. 6. /

„Veselé tlapky“ – „Den dětí“ v MŠ s ukázkou canisterapie                         MŠ
/1. 6. /

Generál.zkouška na veř.vystoupení – instalace dět.prací                           KD 9.00 – 10.00
/2. 6. /

Primavizus – vyšetření zraku dětí v MŠ (na objednávku)                           MŠ 10.50
/ 2. 6. 2017/

Vystoupení dětí MŠ u příležitosti vernisáže výstavy                                  Kult.dům 13.50
/ 4. 6. /

Fotografování dětí MŠ                                                                          MŠ 9.00
/ 8. 6. /

Hostětín ekocentrum „Veronica“ – školní výlet dětí MŠ                             MŠ 7.30 – 14.00
/ 12. 6. /

Miniolympiáda – ukončení předškoličky v ZŠ                                            10.00
/ termín bude upřesněn /

Loučení s předškoláky v MŠ                                                                   MŠ 10.00 – 11.00
/22. 6. /