Platby:

  • školné pro šk.rok 2016/2017 činí 300,- Kč/měsíc  
  • stravné - platí se měsíčně dle docházky dítěte
  • kroužky a doplňkové činnosti se platí zvlášť
  • výlety a akce školy (zálohově 500,-/pololetí )
Platby školného  a stravného  je možné platit jedním bezhotovostním převodem 
na č.účtu 86-3949990227/0100.