Organizace dne v MŠ

6.30 –  9.30       spontánní hry a didaktické hry, řízené činnosti, pohybové aktivity, plnění 

                        vzdělávacích cílů z RVP pro MŠ – didakticky cílená činnost, svačinka 

 9.30 – 11.30      pobyt venku se spontánními a řízenými činnostmi

11.30 –12.00      oběd

12.00 – 12.15     hygiena, příprava na odpočinek
 
12.15 – 16.00     odpočinek a relaxace, zájmové činnosti, spontánní a řízené aktivity,
                         v letních měsících pobyt venku