- květen

AKCE MŠ -  KVĚTEN 2017

 

Keramika pro děti MŠ a ZŠ                                                                          ZŠ 14.15 – 16.00
/2., 9., 16., 23. 30. 5. /

Plavání pro starší děti MŠ                                                                            UH 10.00 – 12.00
/ 2., 9., 16., 23. 30. 5. /                                                                                 /Plavecká škola/

Zápis do MŠ                                                                                                  MŠ
/ 4. 5. 2017/

„Jak to bylo pohádko?“ – divadelní představení pro nejmenší                    MŠ 10.30
/15. 5. /

„Zahradní slavnost“ u příležitosti svátku maminek                                     MŠ 15.30 – 17.00
/18. 5. /

Logopedický den – konzultace, depistáže                                                    MŠ 10.00 – 12.00
/bude upřesněno/

Jarní polodenní vycházka do okolní přírody s pozorováním                        8.30 – 11.15
květin a bylinek -  založení herbáře                                                                        
/ bude upřesněno dle počasí /