Možnosti platby stravného

-          Platebním příkazem na účet školy 86-3949990227/0100

-          Souhlasem k inkasu