1. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ AJ M TV PRV
ÚT ČJ M ČJ  
STŘ M ČJ ČJ TV  
ČTVR ČJ PRV ČJ HV  
ČJ M ČJ VV  
2. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ AJ M TV  
ÚT ČJ M ČJ PRV
STŘ M ČJ ČJ TV  
ČTVR ČJ M ČJ HV PRV
ČJ M ČJ VV  
3. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ AJ M HV PRV
ÚT ČJ M ČJ TV PRV
STŘ M ČJ ČJ AJ
ČTVR ČJ M AJ TV PRV
ČJ M ČJ VV  
4. ročník 1 2 3 4 5 6
PO ČJ VL AJ HV M INF
ÚT ČJ M ČJ TV PŘV  
STŘ M ČJ AJ VL  
ČTVR ČJ AJ M TV PŘV  
ČJ M ČJ VV VV  
5. ročník 1 2 3 4 5 6
PO ČJ VL AJ HV M INF
ÚT ČJ M ČJ TV PŘV  
STŘ M ČJ AJ VL  
ČTVR ČJ AJ M TV PŘV  
ČJ M ČJ VV VV