1. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ AJ M ČJ PRV
ÚT ČJ M TV TV  
STŘ M ČJ ČJ VV  
ČTVR ČJ ČJ PRV HV  
ČJ M ČJ  
2. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ AJ M ČJ  
ÚT ČJ M TV TV ČJ
STŘ M ČJ ČJ VV PRV
ČTVR ČJ M PRV HV  
ČJ M ČJ  
3. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ AJ M HV PRV
ÚT ČJ M TV TV ČJ
STŘ M ČJ ČJ AJ PRV
ČTVR ČJ M AJ  
ČJ M ČJ VV PRV
4. ročník 1 2 3 4 5 6
PO ČJ VL AJ HV M INF
ÚT ČJ M TV TV VL  
STŘ M ČJ AJ ČJ PŘV  
ČTVR ČJ AJ M PŘV  
ČJ M ČJ VV VV  
5. ročník 1 2 3 4 5 6
PO ČJ VL AJ HV M INF
ÚT ČJ M TV TV VL  
STŘ M ČJ AJ ČJ PŘV  
ČTVR ČJ AJ M PŘV  
ČJ M ČJ VV VV