1. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ M ČJ PRV
ÚT ČJ M TV TV  
STŘ M ČJ VV Čj  
ČTVR ČJ AJ ČJ HV  
ČJ M ČJ PRV  
2. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ M ČJ  
ÚT M ČJ TV TV ČJ
STŘ ČJ M VV ČJ  
ČTVR M AJ ČJ HV PRV
ČJ M ČJ PRV  
3. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ AJ M ČJ PRV
ÚT M ČJ TV TV ČJ
STŘ ČJ M AJ HV
ČTVR M AJ ČJ VV PRV
ČJ M PRV ČJ  
4. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ VL M AJ
ÚT M ČJ TV TV ČJ
STŘ ČJ AJ M HV
ČTVR ČJ VL AJ VV VV
M ČJ M ČJ
5. ročník 1 2 3 4 5
PO ČJ VL M AJ
ÚT M ČJ TV TV ČJ
STŘ ČJ AJ M HV
ČTVR ČJ VL AJ VV VV
M ČJ M ČJ