Akce na měsíc DUBEN

  1. „FINANČNÍ GRAMOTNOST“ – výukový programstředa 4. 4. 2018, od 8.00 hod. – 4. - 5. ročník, od 9.00 hod. – 1. ročník, od 10.00 hod. – 2. + 3. ročník
 
  1. Návštěva Památníku Velké Moravy - žáci 4. a 5. ročníku

pondělí 9. 4. 2018, sraz ve škole v dobu obvyklou, odjezd autobusem v 8.15 hod., návrat kolem 12.00 hod.

cena: 60,- Kč (vstupné + doprava)

 

  1. „OBUŠKU, Z PYTLE VEN“ - divadelní představení v Městském divadle ve Zlíně

čtvrtek 12. 4. 2018, odjezd autobusem v 12.50 hod., návrat v 17.00 hod.

 

  1.  „PRŮKAZ  CYKLISTY“výuka dopravní výchovy na DDH Uh. Hradiště, žáci 4. a 5. Ročníku

pondělí 16. 4. 2018 -  sraz ve škole v dobu obvyklou, odjezd autobusem v 8.15 hod., návrat kolem 12.00 hod.

s sebou: svačinu, přezůvky, psací potřeby, cyklistickou přilbu, peníze na autobus – 14,- Kč¨

 

  1. Konzultační odpoledne¨

čtvrtek 19. 4. 2018, od 15.30 hod. v ZŠ

 

  1. „DEN ZEMĚ“ - sázení keřů¨

pátek 20. 4. 2018, zahrada ZŠ, od 11.00 hod.

 

  1. „POHÁDKA Z POPELNICE - výukový program

pondělí 23. 4. 2018, od 8.00 hod. - 1. - 2. ročník, od 10.00 hod. - 3. - 5. ročník

cena: 35,- Kč

 

  1. „ADÁMEK MEZI BROUČKY“ - loutkové div. představení, Napajedla

čtvrtek 26. 4. 2018, žáci 1. - 3. ročníku, odjezd autobusem v 7.45 hod. od ZŠ, předpokládaný návrat kolem 10.00 hod., po návratu - vyučování dle rozvrhu

cena: 100,- Kč (vstupné + doprava)