Základní škola a mateřská škola Huštěnovice, okres Uherské Hradiště

 

Plán ŠD Huštěnovice na rok 2014/2015

 

     I v letošním školním roce 2017 – 2018 budeme pracovat podle školního vzdělávacího programu vytvořeného pro naši školní družinu a celým školním rokem nás bude také provázet celoroční hra z časopisu Pastelka.

     Zapojíme se i do celoročního projektu školy.                                                                             

     Činnosti ve školní družině budou inspirovány ŠVP a celoroční hrou a tematicky rozděleny do měsíčních plánů podle časopisu Pastelka.                                                                                                                                                                             

Kalendářní plán činností :

ZÁŘÍ : Naše škola, naše družina /Tenkrát - Pravěk a doba ledová /

·         Zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky

·         Naše škola není bludiště – pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje

·         Organizace a režim ŠD, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu, co všechno stihneme během dne, náš rozvrh apod.

·         Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi dětmi

·         Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná pomoc, malujeme kamaráda, poznáváme kamaráda po hlase apod.

·         Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti při přesunu, při vycházce orientace v okolí školy

·         Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy

·         Společná výzdoba družiny

ŘÍJEN : Veselé barvy podzimu

·         Přírodověda –  upevňujeme si pravidla chování v přírodě, rozvoj vztahu k přírodě

·         Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadů, sběr papíru

·         Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže, zhotovujeme z nich drobné šperky a jiné výrobky

·         Vyřezávání z dýní, hrátky s bramborami – tiskátka, korále,  

·         Hry s napodobováním zvířat

LISTOPAD : Ať žijí duchové /Tenkrát- Výprava za pohádkou /

·         Strašidla, hrrr na ně !! –  pohádky, hry a soutěže

·         Výpravy do přírody, hry v terénu

·         Rozvíjení charakterových vlastností, učíme se toleranci

·         Učíme se pořádku, přemýšlíme o vandalismu

·         Už myslíme na Vánoce – učíme se koledy

PROSINEC : Kouzelný vánoční měsíc

·         Mikulášské rejdění – nadílka, soutěže, hry, tanec

·         Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy

·         Vyprávíme si naše rodinné vánoční příběhy

·         Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu, zdobíme společně stromeček

·         Zkoušíme vánoční zvyky – pouštíme svíčky ve skořápkách, lijeme vosk apod.

·         Vycházky do zimní přírody, zdobíme „vánočně ” stromek na hřišti ŠD, pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu

LEDEN : Sníh, led a mráz – zimní čas /Tenkrát - Objevitelé a vynálezci /

·         Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou

·         Zimní sporty – soutěže na sněhu,  stavby ze sněhu

·         Besedujeme o bezpečnosti při hrách, zimních sportech

·         Přírodovědné vycházky – staráme se o zvířátka v zimě  

·         Střídání ročních období – jak se správně oblékat

·         Výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu

·         Kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou

ÚNOR : Ve zdravém těle zdravý duch

·         Sněhový sochař – originální stavby ze sněhu, soutěže, výzdoba hřiště ŠD ledovými ozdobami

·         Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom, co jíme, BACILY ÚTOČÍ

·         Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, učíme se správně telefonovat, důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci

·         Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají

·         Relaxujeme při hudbě, četbě, poslechu

·         Výroba dárků k Valentýnu

BŘEZEN : Jarní pozdrav sněženky  / Tenkrát - Středověk a rytíři /

·         Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci, loučíme se se zimou  

·         Zdobíme okna jarními symboly

·         Jedl jsem, snědl jsem – povídání o zdravé výživě a vitamínech, „Zábavné odpoledne – soutěže, tanec, vtipy, ochutnávka potravin”

·         Navštívíme obecní knihovnu, březen je měsíc knihy, vyrábíme záložky do knihy

DUBEN : Čáry a kouzla

·         Bláznivé odpoledne – módní přehlídka, tanec, soutěže

·         Týden zvířecích mazlíčků v družince – vyprávíme si o našich kamarádech – zvířecích mazlíčcích, kreslíme je, modelujeme, 

           ty malé přineseme na ukázku a hrajeme si s nimi

·         Povídáme si o tom, jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, připomeneme si důležitost třídění odpadů, uklízíme okolo družinky

·         Svátky jara – Velikonoce – výrobky s velikonočními náměty, zvyky, koledy, výzdoba družiny,  

·         Připravujeme slavnost „Rej čarodějnic” – kostýmy, táborák, opékání uzeniny, čarování a kouzla

KVĚTEN : Jsme veselé děti  / Tenkrát - prérijní indiáni /

·         Netradiční sporty – opičí dráha, chůdohrátky, víceboj, překážkové běhy, přetahovačky, soutěž  v hodu míčkem

·         Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co všechno doma dělají

·         Štafetové soutěže, kolektivní sporty, mini olympiáda

·         Malování na chodníku, hry v přírodě

·         Vyprávíme si a čteme o zvířátkách v ZOO, vystřihujeme si obrázky

ČERVEN : - Letní radovánky

·         Den dětí – velký svátek -jak ho oslavíme, zábavné odpoledne „Ukaž, co umíš” plné her a soutěží

·         Vycházky, sportování, pitný režim 

·         Povídáme si o letních sportech, o nebezpečích a nástrahách kolem nás

·         Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit

 

ROK s pohádkou / společný projekt se školou /

PODZIM

Mach a Šebestová  - zahájení školního roku, seznamování, nakresli kamaráda

Princ Bajaja           - výroba papírového draka, pouštění draků

O Krakonošovi      - otisky listí a ovoce

O princezně, která ráčkovala – jazykolamy, přísloví, říkadla

Chytrá Horákyně   - vědomostní kvíz z oblasti pohádek

O Smolíčkovi        - zvířata ve volné přírodě

ZIMA

Sněhová královna  - nejzajímavější útvar vyšlapaný ve sněhu

Jezerní královna     - výroba vánočního kapra s barevnými šupinkami

Alenka v říši divů   - minibazar  drobností

Princ a Večernice   - „ srdíčkový den „ sv. Valentýn

Runcajs                   - skládání puzzlí, které uloupil loupežník

JARO

Jak šlo vejce na vandr – velikonoční tradice

Rákosníček                  – chráníme přírodu, Den Země, třídění odpadu – sběr papíru

Princezna na hrášku     – sázení semen

Víla Amálka                – malování víl a květin, motýlů

Bob a Bobek                – den ve dresech, sportujeme

Broučci                        – výroba lucerny, stojánek na svíčku

Malá Čarodějnice         – tvorba čarodějnic z látek a papírů

Hloupý Honza              – měsíc knihy, četba z oblíbené knížky

LÉTO

Dlouhý, Široký a Bystrozraký – skok daleký, běh, hod na cíl

Tři oříšky pro Popelku             – pyžamová párty

 

Huštěnovice                                                                vypracovala  Jitka Polášková

                                                                                           vychovatelka