Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

25.03.2018 20:08

    Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 

    se koná dne 

    středa 11. dubna 2018 od 13.30 do 17.00 hodin 

    v budově Základní školy Huštěnovice

V případě, že se v daném termínu nemůžete dostavit ze závažných důvodů, lze dojednat jiný termín zápisu s ředitelkou školy, nejpozději však do 16. dubna 2018.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9.2011 do 31. 8. 2012, tedy děti, které  do  31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let. K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu byly v loňském roce.

Vezměte si s sebou: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce.

 
Dokumenty ke stažení:
 
  
 
Zpět