Slavnostní zakončení školního roku - pátek 29. 6. 2018

25.06.2018 09:35

Slavnostní zakončení školního roku a předání vysvědčení v obřadní síni Obecního úřadu v Huštěnovicích, sraz ve škole v dobu obvyklou. Ukončení předpokládané v 9:00 hod. Děti odejdou domů v doprovodu rodičů nebo sami. Obědy mají děti v tento den odhlášený, školní družina není.

Zpět