Školné za družinu

09.01.2018 07:44

Platba za 2. pololetí za školní družinu je splatná do konce měsíce ledna (300 Kč).

Zpět