Ohlédnutí za "Dnem jazyků"

25.09.2018 14:39

Ve čtvrtek 27. září se na naší škole uskutečnil první letošní projekt - "Den jazyků".  První vyučovací hodinu si žáci všech ročníků připomněli zábavnou formou český jazyk, jeho zajímavosti, staré podoby a dříve používaná slova. Během dalších dvou hodin se žáci rozdělili do tří skupin a  postupně se seznámili s jazykem anglickým, francouzským a španělským. Děti společně vypracovaly pracovní listy, poslechly  ukázky písniček, naučily se několik cizích slovíček a dověděly se mnoho zajímavosti daného státu. K ochutnávce cizích řečí nechyběly ani ochutnávky tradičních pokrmů. Děti tak mohly vyzkoušet sladké mandlové kuličky ze Španělska, francouzský máslový koláč Chinois, pravý anglický čaj s mlékem a žáci prvního ročníku pro všechny připravili palačinky. Na závěr nás žáci 5. ročníku seznámili s významem svátku svatého Václava, který připadal na následující den, a připravili si pro ostatní spolužáky vědomostní soutěž. Den jazyků se podle nadšení děti velmi vydařil a už teď se všichni těší na další projektový den.

Zpět