Výročí ČSSR

Oslava 100.výročí naší země

 

V rámci oslav výročí ČSSR, jsme byli přizváni k vysazení našeho národního stromu – lípy. Přikryli  jsme kořeny stromu připravenou hlínou, přitloukli jsme s pomocí pracovníků obce kůli, jako ochranu, proti vyvrácení lípy.O závlahu se postarali zaměsnanci obce, my budeme doufat, že se lípa ujme a až budeme ve stáří našich prarodičů, budeme říkat svým vnukům:,,Tuto lípu jsme zasadili ke 100 letům výročí republiky, když jsme chodili do MŠ.