Sběr papíru

21.09.2017 13:41

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

Kdy: v úterý 10. 10. 2017

Kde: kontejnery budou přistaveny ve dvoře základní školy, papír můžete zanechat i před svým domem, bude odvezen.

Prosíme o řádné svázání papíru a o roztřídění na:

  • noviny, časopisy, letáky …
  • karton a lepenku

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají třídit odpad.

V případě nepříznivého počasí se sběr nekoná.

Zpět